กลิ่นไอเมืองสุพรรณ

กลิ่นไอเมืองสุพรรณ (12)

ท่านว.วชิระเมธี ได้แสดงสาระธรรม ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ ว่าการอ่านคือรากฐานทางพระธรรมวินัย ซึ่งท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ผู้เป็นปราชญ์แห่งปราชญ์ เป็นครูแห่งครู ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ท่านได้มอบพลังแห่งความบันดาลใจ ด้วยความที่เป็นคนตรง พูดจริงทำจริง และเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรง บันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนสืบไป

 
เรื่องนี้ยาวมีหลายตอนแต่มีสาระประโยชน์มากมาย ตั้งแต่เบื้องต้นของการเจริญพระกรรมฐานจนถึงพระนิพพาน


ชาวอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี หากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้ว น้อยคนจะไม่รู้จัก “หลวงพ่อวัดบ้านกร่าง” หรือพระเมธีธรรมสาร (ไสว ธัมมสาโร) อดีตเจ้าอาวาสอำเภอศรีประจันต์ ซึ่งมรณภาพนานกว่า ๓๐ ปีแล้ว  

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) เป็นพระมหาเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ที่สำคัญที่สุด ของพุทธศาสนาไทยในปัจจุบัน ว่าจำเพาะสมณศักดิ์ของท่านก็จัดว่าสูงมาก คือเป็นพระราชาคณะขั้นรองสมเด็จ แต่ท่านมีความเป็นอยู่อย่างสมถะมาก พึงพอใจในการอยู่อย่างเรียบง่าย และเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นพระชั้นผู้น้อยจวบจนถึงปัจจุบัน

 
ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังคมสงฆ์หรือสังคมทั่วไป เราจะพบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆ มากมายอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากพอสมควร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะชี้นำสังคมเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งทางสังคม ผู้ที่มีความกล้าและทุกคนยอมรับฟังมีน้อยเต็มที

ประวัติ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มการศึกษาเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี