ครบรอบ ๑๐ ปี ชาติภูมิสถาน”ป.อ. ปยุตโต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปราชญ์แห่งการศึกษาและปัญญาแห่งโลก

เขียนโดย 

ท่านว.วชิระเมธี ได้แสดงสาระธรรม ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ ว่าการอ่านคือรากฐานทางพระธรรมวินัย ซึ่งท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ผู้เป็นปราชญ์แห่งปราชญ์ เป็นครูแห่งครู ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ท่านได้มอบพลังแห่งความบันดาลใจ ด้วยความที่เป็นคนตรง พูดจริงทำจริง และเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรง บันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนสืบไป


ทั้งนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก อาทิ รางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อ สันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปัจจุบันพระพรหมคุณาภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดงานครบรอบ ๑๐ ปี ที่บริเวณตลาดเก่าศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชาติภูมิสถาน”ป.อ. ปยุตโต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของ อ.นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สวท.สุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)

อัลบั้มรูป

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « พระของชาวบ้าน ผู้นำของศาสนา...