คุณค่าของคำว่า..เพื่อน

เขียนโดย 
ถ้าเพื่อนทุกคน..มีความสุขที่ได้อยู่กับเธอ
นั่นเพราะว่าเธอ..รู้จักอะลุ้มอล่วยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น
ถ้าเธอมีความสุข..ที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคน
นั่นเพราะว่าเธอ...รู้จักมองข้ามข้อผิดพลาดของผู้อื่นเป็น