ธรรมะ..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เขียนโดย 

ถ้าเราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้
อย่าไปไหว้พระ มันไม่มีประโยชน์
เราต้องกราบพ่อกราบแม่เราได้
เราจึงไปกราบพระ
ถ้าพ่อแม่เรายังไม่อิ่ม
อย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่ม
ถ้าเราจะเลี้ยงพระให้อิ่ม
เราต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มด้วย
ของดีๆ ขนไปให้พระกินหมด
ให้พ่อแม่อดอยาก
นี่ตกนรกกันหมด เพราะฉะนั้น
ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่...

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที