หมื่นทางตัน..ยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ

เขียนโดย 


ปัญหา...ใครๆ ก็มี เพียงแต่ใครจะหาทางออกได้ก่อนใครก็เท่านั้น..หรือใครจะยอมให้ปัญหา อยู่กับตัวเองตลอดไป ...
ก็อยู่ที่ปัญญา..ว่ามีมากน้อยแค่ไหน สติ...สำคัญกับการดำเนินชีวิต...เพราะสติทำให้เกิดปัญญา
ปัญญา ไม่ได้หมายถึง... คนฉลาด แต่ปัญญา หมายถึง..คนที่มีสติในการดำเนินชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=ecCci_mLekI

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที