สั่งพิมพ์หน้านี้

เราต่างมีชีวิตของตัวเอง .."เอาที่สบายใจ"

เขียนโดย 

มีความสุขบนเส้นทางของตัวเอง ไม่ต้องไปตัดสินใจแทนใคร ไม่ต้องฟังคำใครมาตัดสินแทนเรา..ทำที่สบายใจ!

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที