สั่งพิมพ์หน้านี้

เสื้อต่อชีวิต!

เขียนโดย 

ด.ช.อิทธิเชษฐ์ ลิมปะพันธ์ุ น้องฮีโร่ อายุ 3 ขวบ เป็นโรคธารัสซีเมียเบต้าอี ชนิดรุนแรงจะต้องเติมเลือดทุกๆ 4 สัปดาห์ การให้เลือดแต่ละครั้งจะมีธาตุเหล็กในปริมาณมาก จึงต้องมีการตรวจหาธาตุเหล็ก น้องต้องได้ยา ขับธาตุเหล็กทุกเดือน เดือนละ 28 เม็ด เป็นเงิน 16,490 บาท น้องจะต้องทานยาเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักและอายุ และต้องดูแลเช่นนี้ ตลอดชีวิต...

............
โรคดังกล่าวรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งต้องใช้ค่าใช่จ่ายเฉียดล้านบาท ทางครอบครัวน้องตัดสินใจปลูกถ่ายไขกระดูกให้น้อง...เพราะเป็นทางที่ดีที่สุด สำหรับน้อง..และถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่ น้องก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้.....คุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทอยู่กับญาติต่าง จังหวัด คุณแม่ทำงานบริษัทฯ ที่กรุงเทพ..อยู่กับน้องฮีโร่..
............
ด้วยหัวอกความเป็นแม่...เธอได้หาวิธีช่วยลูกหลายๆ วิธี แม้แต่วิ่งเต้นกู้เงินมารักษาลูก...แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวัง...ทางเดียว คือหันมาช่วยตัวเอง...เธอตัดสินใจ ทำเสื้อขาย เก็บเงินเพื่อรักษาลูกน้อยของเธอ...
............
เมตตาน้อง ช่วยซื้อเสื้อเพื่อเป็นค่ารักษาน้อง ได้ที่ คุณแม่พรลภัส เรืองฉาย 100/135 สุขภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โทร..084-977-7791,086-699-3969

เพจน้องฮี่โร่...https://www.facebook.com/NongHero.2011