มีความสุขบนเส้นทางของตัวเอง ไม่ต้องไปตัดสินใจแทนใคร ไม่ต้องฟังคำใครมาตัดสินแทนเรา..ทำที่สบายใจ!

เป็นสิ่งที่คอยกำกับจิตใจ..
และชีวิตของเรา..
ให้เป็นไปทางที่ถูกต้อง