ข่าวการศึกษา (4)


เมื่อเอ่ยถึงเด็กที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ หรือก็คือ "เด็กเก่ง" หลายคนอาจเห็นภาพของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ผู้ปกครองในระดับที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว "ความเก่ง" เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลทั้งในส่วนที่ติดตัวมา และส่วนที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้


บริษัทนวัตกรรมระดับโลกอย่าง Google เขาเลือกคนประเภทไหนเข้าทำงาน? เด็กเรียนเก่งสอบได้คะแนนสูงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนทำงานดีเสมอไป และกูเกิลบอกว่าเกรดสูงของ นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเป็นดัชนี ชี้ความสามารถในชีวิตการทำงานจริงได้

ดร.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ตามรอยเส้นทางสายไหมเมืองสุพรรณ ครั้ง่ที่ 1 เพื่อช่วยฟื้นฟูสาขาผ้าและการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดี๋ยวนี้นักเรียนไม่นิยมเรียนแผนกผ้า มีค่านิยมไปทางบัญชี คอม บริหาร ตลาด ทั้งที่ด้านผ้าและการออกแบบยังมีโอกาสมากมาย วันนี้จึงพาอจ.จากวอศ.สพ.ไปตามรอยเส้นทางผ้าเมืองสุพรรณที่อำเภออู่ทอง บ้านวังทอง (วังหลุมพอง) คุณ กัลยา ปทุมสูติ น้องสาวอจ.ศิวกานต์ ปทุมสูติ กวีร่วมสมัยและนักวิชาการอิสระ ได้กราบคุณแม่ทองมา วัย 84 ปี ผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอและออกแบบลายผ้าทอ ทั้งนี้เพื่อปูพื้นแสวงหาแนวทางการเชื่อมโยงส่งเสริมการศึกษาสาขาผ้าฯให่ กลับมาเป็นที่สนใจของเยาวชนรุ่นใหม่อีกครั้ง

หลายๆ คนอาจยังไม่ทราบว่า นอกจากการเอาลูกเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติแล้ว เรายังสามารถจัดการศึกษาให้ลูกเองได้ด้วย ภาษาที่เป็นทางการในบ้านเราเขาเรียกว่า "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว" หรือที่ฝรั่งใช้คำว่า Homeschool นั่นแหละ การให้สิทธิการจัดการศึกษาฯกับครอบครัวนี้ เป็นไปตามความในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งวันนี้นำรายละเอียดมาลงให้อ่านกันดูก่อน และตอนหน้าเป็นต้นไป จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้โดยละเอียด ใครที่สนใจ ก็คอยติดตามกันได้...และห้ามกระพริบตา !!