ตำแหน่งงานว่าง (2)

 
โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อาคาร SME Bank Tower) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02298-5880-8 ต่อ 2208-2210

 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วัวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559