บุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคนสุพรรณบุรี ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อตัวอย่างจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข.31 (ข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสง) อายุ 110 วัน พื้นที่นา 20 ไร่