สำหรับนักเดินทาง

สำหรับนักเดินทาง (57)


จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ


ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณี "ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559 70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา" ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559


ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ ‘วังสระปทุม’ วังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความงดงามอย่างมากที่หนึ่งในกรุงเทพฯ
วังสระปทุม จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมความงามและทำความรู้จักกับสถาปัตยกรรมอันงดงามภายใน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
.
สามารถโทรจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์ 02-252-1965-7 และ 02-251-3999 ต่อ 230 ในวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559


งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” วันที่ 18 มิถุนายน 2559 - 31 สิงหาคม 2559 และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ในระหว่างวันที่1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559

ศิลปวัตถุอันทรงคุณค่า ในนิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” ณ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” เป็นนิทรรศการที่สร้างความตระหนักถึงสัมพันธภาพอันยาวนานนับแต่อดีตกาล ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศและร่วมกัน อนุรักษ์ให้คงสืบไปเพื่ออนุชนในอนาคต


ภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ที่เรียกได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ "หมู่บ้านคีรีวง" ใน จ.นครศรีธรรมราชโดยจากการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศพบว่ามีอากาศที่บริสุทธื์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า นั่นก็คือที่ "หมู่บ้านคีรีวง" จ.นครศรีธรรมราช ลาน สกา ดินแดนที่ว่ากันว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าไปสัมผัสอย่างยิ่ง


เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง คำว่า “อินแปง” ภาษาไทยอีสาน “แปง” แปลว่า “เฮ็ด ว่า ทำ” ก็หมายความว่า พระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เห็นเป็นมิ่งมงคลทุกวันเพ็ญเดือน ๕ (เมษายน) ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร มหาชาติชาดก และสรงน้ำพระเป็นประจำ พร้อมปิดทอง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

“บัว” เป็นพันธุ์ไม้น้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีของพรรณไม้น้ำ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสร้างอุทยานบัว ให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่ 50 ไร่ และมีพันธุ์บัวมากกว่า 34 สายพันธุ์ พร้อมการแสดงพันธุ์บัวในกระถางกลางแจ้ง 74 พันธุ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้น้ำซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน


มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง ไว้อย่างเหนียวแน่น อาทิเช่น ประเพณีบายศรีสูขวัญต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ภาษาพูด ดนตรีพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมจีนโบราณ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในด้านการรักษาด้วยสมุนไพร


อุทยานเสาหินอัคนี จังหวัดเพชรบูรณ์  มีลักษณะเป็นเนินเขามหัศจรรย์ คาดว่ามีอายุราว 8-10 ล้านปี เป็นแท่งหินวางเรียงราย ทับซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ เหมือนกับมีการปักลงพื้นด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ