สุพรรณบุรีอัพเดท

สุพรรณบุรีอัพเดท (15)

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ผู้เป็นปราชญ์แห่งปราชญ์ เป็นครูแห่งครู เจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙

เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชน ที่สุพรรณบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ให้บริการประชาชน…

พาณิชย์สุพรรณบุรี ตรวจเข้มราคาสินค้า ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะอุทกภัย พร้อมออกมาตรการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร

ที่ลานเอนกประสงค์ โดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะ เป็นประธานเปิดงานสาน สร้างเสริมสุขแรงงานไทย…

ผลโหวตสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 จากจำนวน10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน ได้ผลโหวตตามนี้ครับ

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 16 สิงหาคม 2558

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในรูปแบบสถานแรกรับ และการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

  นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมอบอำนาจให้สถานศึกษาของรัฐ ดำเนินการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถแทนกรมการ ขนส่งทางบกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัด…

  สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถโมบาย "Mobile for Tax" เพื่อพัฒนารูปแบบและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลหรือแหล่งชุมชนซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรีได้ให้ความร่วมมือจัดให้มีบริการ "ช้อบให้พอ แล้วต่อภาษี"…

  ป่าไม้ถือเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากที่อยู่ในป่า ที่มนุษย์ยังไม่รู้จัก..

ขอบคุณภาพจาก..ภาคภูมิ จิตต์โสภณ สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ โทร. 087-8117890 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001051641594  

อ่างเก็บน้ำตามหุบเขา คือ อ่างเก็บน้ำแบบธรรมดาที่สร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิประเทศทางธรรมชาติ มีลักษณะแคบ แต่มีพื้นที่ต้นน้ำด้านบนกว้าง ด้านข้างของหุบเขาทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงทางธรรมชาติ และพื้นที่ด้านบนทางต้นน้ำทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเก็บน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นอาณาบริเวณ หรือ  

ยกระดับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังคมคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ผ่านกิจกรรมสื่อสีขาวสร้างสรรค์งานพระสงฆ์ ชุมชนรอยต่อระหว่างตำบลปลายนา เขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีกับอ่างทอง ปรากฏชุมชนโบราณตั้งมาก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 ผ่านจิตกรรมฝาผนังรูปธงชาติไทยพิมพ์ช้างเผือก แต่งแต้มในอาคารก่ออิฐโบราณเรียกขานว่าที่ "โบสถ์"…

ผมลาออกจากงานมา 4 เดือน ทำงานมา 9 ปี เงินเดือนล่าสุด 36,000 โบนัสเฉลี่ย 2…