กิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชน ที่สุพรรณบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เขียนโดย 


เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชน ที่สุพรรณบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 


นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ให้บริการประชาชน ที่วัดบางขวาง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เอกอัครราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3 ตู้ รถเข็ญผู้พิการ จำนวน 1 คัน และชุดของขวัญแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จำนวน 89 ชุด สำหรับหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภาการชาดไทย มุ่งเน้นกิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ทางน้ำ โดยให้บริการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559 ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย อันเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ตามภารกิจแก่นหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 


ทั้งนี้หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน สุพรรณบุรี โดยมุ่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ รักษาโรคทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โดยมีประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ เข้ารับบริการจำนวนมาก โดยให้บริการครั้งต่อไปในจุดที่ 3 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ //จุดที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดมะนาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี //จุดที่ 5 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

 

เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี ..ภาพ /ข่าว/พิมพ์
10 พฤศจิกายน 2559 ข่าวสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที