ผลโหวตสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

เขียนโดย 


ผลโหวตสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 จากจำนวน10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน ได้ผลโหวตตามนี้ครับ

ลำดับที่ 1 อำเภอบางปลาม้า 65,354 คะแนน

ลำดับที่ 1 อำเภอบางปลาม้า 65,354 คะแนน

ลำดับที่ 2 อำเภอศรีประจันต์ 45,983 คะแนน

 

ลำดับที่ 3 อำเภอด่านช้าง 19,212 คะแนน

 

ลำดับที่ 4 อำเภอหนองหญ้าไซ 18,457 คะแนน

ลำดับที่ 5 อำเภออู่ทอง 7,080 คะแนน

 

 

ลำดับที่6 อำเภอสองพี่น้อง 3,087 คะแนน

ลำดับที่ 7 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2,193 คะแนน

 

ลำดับที่ 8 อำเภอเดิมบางนางบวช 1,910 คะแนน

 

 


ลำดับที่ 9 อำเภอสามชุก 1,411 คะแนน

 

 

ลำดับที่ 10 อำเภอดอนเจดีย์ 1,015 คะแนน

PHOTO BY : Piracha Krakrajang /www.suphanclick.com

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที