พาณิชย์สุพรรณบุรี ตรวจเข้มราคาสินค้า ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะอุทกภัย ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 


พาณิชย์สุพรรณบุรี ตรวจเข้มราคาสินค้า ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะอุทกภัย พร้อมออกมาตรการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร

นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า หลายพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีน้ำท่วม พาณิชย์จึงได้จัดทีมออกตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะที่ประสบอุทกภัย ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ โดยจากนี้ได้เตรียมมาตรการรองรับหลังน้ำลด เพื่อป้องกันการขึ้นราคาสินค้า และการกักตุนสินค้าบางชนิด รวมถึงตรวจสอบหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้าต่างๆไว้ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยาและไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า โดยสินค้าที่นิยมภายหลังน้ำลด คือ วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสาร น้ำตาลทราย ตลอดจนเตรียมจัดมหกรรมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ที่ให้เกษตรกรรวมกลุ่มขายข้าวให้แก่โรงสี โดยให้ราคาสูงกว่าตลาด คือตันละ 300 บาท และได้ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดและมันสำปะหลังของเกษตรกร ทำให้สามารถระบายผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาวะวิกฤตินี้

อย่างไรก็ตามพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยังเตรียมจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกในเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ โดยเชิญโรงสีจากนอกพื้นที่มาร่วมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาดี

เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี ..ภาพ /ข่าว/พิมพ์
12 ตุลาคม 2559 ข่าวสุพรรณบุรี