ชวนเยาวชนร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ 12

เขียนโดย 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  เปิดเผยว่า  ด้วยมูลนิธิราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2561

ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง เหน่อ สุพรรณ ครั้งที่ 12 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนและสถานศึกษาเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยเน้นใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมโดยแบ่งการประกวดออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  

โดยระดับระดับประถมศึกษา หัวข้อ บ้านฉันสุพรรณบุรีในวันที่ 20 มกราคม 2561 และระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า หัวข้อ วิถีชุมชน วิถีคนสุพรรณในวันที่ 27 มกราคม 2561 ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท  รางวัลชมเชย (2 รางวัล)   จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท

จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนประชาชนและสถานการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง เหน่อสุพรรณ  ครั้งที่ 12 ติดต่อขอและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์หมายเลข/โทรสาร  0-3553-6045 , 0-3553-6058 หรือ e-mail : [email protected]  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  17  มกราคม 2561   

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที