ต่างหูทองคำ สมัยทวารวดี

เขียนโดย 


พบที่เมืองโบราณอู่ทอง เทคนิคตีขึ้นรูปเป็นแผ่น ประดับตกแต่งด้วยเม็ดทอง โดยใช้สารผสมทองแดงมาลาไคท์ และกาวอินทรีย์ ติดเชื่อม จากนั้นใช้ไฟเผารม กาวอินทรีย์จะสลายตัวไป และทำให้ทองแดงมาลาไคท์ผสานเป็นเนื้อเดียวกับทอง ถือเป็นงานทองที่มีความประณีตเป็นพิเศษ

(ข้อมูลจากการบรรยายของ ดร. แอนนา แบนเนต)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที