นมัสการรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

เขียนโดย 


วัดในอ้อมกอดของขุนเขา สงบงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติ บนเทือกเขาในเขตอำเภออู่ทอง มีสถานที่แห่งหนึ่งธรรมชาติสวยงามบรรยากาศสงบเงียบ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนับพันปี

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก  มีลักษณะความแตกต่างที่พิเศษจากรอยพระพุทธบาทที่พบตามสถานที่อื่นๆ คือ รอยพระพุทธบาทเดี่ยวสร้างด้วยหินทรายแดงรอยพระพุทธบาทนูนต่ำ ขนาดกว้างประมาณ 65.5 ซม. ยาว 141.5 ซม. ส่วนบนแกะสลักเป็นนิ้วพระบาททั้ง 5 นิ้ว กลางฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักร มีลายมงคล 108 ประการอยู่ในกรอบวงกลมเรียงอยู่โดยรอบ ด้วยลักษณะทางศิลปกรรมของรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานว่าเป็นงานสมัยทวารวดี ตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 และนอกจากนี้ที่วัดเขาดีสลักแห่งนี้ ยังขุดค้นพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกหลายชนิด

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ และสร้างมณฑปทรงไทยสวยงามครอบไว้ มีการดูแลโดยรอบบริเวณอย่างดี บริเวณบันไดทางขึ้นเขาก็มีระฆัง 72 ใบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 72 พรรษา มีถนนลาดยางขึ้นสู่มณฑปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทุ่งนาแนวทิวเขาสลับสับซ้อนของอำเภออู่ทองได้ไกลสุดสายตา..นอกจากจะได้บุญและดื่มด่ำกับพระมณฑปที่สวยงามแล้ว บนยอดเขายังเป็นจุดชมวิวอำเภออู่ทองในมุมสูง ชื่นตาชื่นใจ และอากาศบริสุทธิ์มาก ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444, 081-1974974 การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 357 ตรงยาว 10 กม. จะพบแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน 321 จากนั้นไปตามทางยาวๆ ประมาณ 21 กม. มุ่งหน้า อ.อู่ทอง จนพบแยกอู่ทอง ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กม. จะพบทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ  ไปตามทางประมาณ 10 กม. จะพบทางวนขึ้นเขาไปชมพระพุทธบาท ไปตามทางจนถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นเขาก็ได้..

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป