ปฏิมากรรมจากกระดาษและกระโหลกหัววัว ปฏิมากรรมแห่งรักในถิ่นเกิด

เขียนโดย 


ผลจากการจัดงาน “เทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาของ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาคประชาชน มิได้ของบประมาณจากราชการแต่อย่างใด

ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ติดลบอยู่ หนึ่งแสนเศษๆ  การจัดงานหัวโตครั้งนี้ อุปสรรคค่อนข้างเยอะ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวอู่ทองท้อถอยแต่อย่างใด กลับเป็นแรงพลักดันให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวบ้าน รวมพลังกันสู้เพื่อท้องถิ่นของเขา อุปสรรคครั้งนี้ทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น

อ.วงเดือน ทองเจียว ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง "ชาติพันธุ์ " เป็นหนังสือที่เหมาะแก่สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีความเป็นมาของชาติพันธ์ุในอดีต โดยจำหน่ายเล่มละ 199 บาท เพื่อหาทุนมาช่วยชาวบ้านอำเภออู่ทอง เด็กๆ ชาวอำเภออู่ทอง ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน หัวโตน้อยๆ ขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลผู้สนใจ เพื่อรวบรวมทุนช่วยท้องถิ่นของเขา

คุณภาคภูมิ จิตต์โสภณ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ 91.75 MHz. แห่งอำเภออู่ทอง กำลังใจของชาวอำเภออู่ทอง ที่ไม่เคยห่างและทอดทิ้งชาวอู่ทองเลย ถึงแม้เขาจะไม่ใช่เลือดเนื้อชาวอำเภออู่ทองก็ตาม...ในภาพนี้คือ ช่างปลั๊ก‬ ศิลปินพื้นบ้านจิตอาสาทำหัวโต เร่งสร้างปฏิมากรรมจากกระดาษและกระโหลกหัววัว จำหน่ายเพื่อสมทบทุนใช้หนี้ การจัดงานหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 3

ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจ เพื่อสร้างสิ่งดีดีขึ้นในหัวใจของคนในท้องถิ่น และที่สำคัญปลูกฝังให้เยาวชน รักและห่วงแหนในถิ่นเกิด ด้วยกันนะครับ...ผู้ใดสนใจสนับสนุน ติดต่อคุณภาคภูมิ จิตต์โสภณ โทร. 0878117890 หรือที่ อ.วงเดือน ทองเจียว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที