พระพิมพ์ดินเผ่า ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔

เขียนโดย 


หรืออายุราว ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี พระพิมพ์ห้าเหลี่ยมมุมมน ภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย ประทับบนฐานบัวภายในซุ้มจรนัม ด้านข้างประดับด้วยภาพพระพุทธรูปขนาดเล็ก พบที่เมืองโบราณอู่ทอง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข้อมูลจาก...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที