พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔

เขียนโดย 


พระพุทธรูปสำริด อายุประมาณ ๑๒๐๐-๑๓๐๐ ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง ครองจีวรห่มคลุม ด้านหลังพระเศียร
มีประภามณฑลเป็นวงโค้ง  ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นในท่าแสดงธรรม คือ  นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จรดกันเป็นวงกลม
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี

 

พระพุทธรูปองค์นี้ขุดพบครั้งบูรณะโบราณสถานเมืองอู่ทอง เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ ภาพนี้เป็นภาพถ่ายเก่า
ครั้งเมื่อขุดพบคะ (องค์ขวาสุด) ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง โทร.035 551 021

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที