มนต์เสน่ห์ป่าต้นน้ำ เขาถ้ำเสือ

เขียนโดย 
ป่าผืนนี้...แม้จะไม่สูง ท้าทายนักพิชิตยอดเขาสูง ไม่ใช่ป่าดิบชื้น แต่มีลักษณะเป็นแนวเทือกเขา
เชื่อมกันหลายลูกที่พาดตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของเขตอำเภออู่ทอง ...แม้จะไม่ใช่เทือกเขา
ใหญ่โตโอฬาร แต่ก็มีลักษณะสลับซับซ้อนไปด้วยเพิงผาหน้าถ้ำ โตรกธารร่องน้ำในอดีต..
เป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไม่น้อย...

...............................................
ป่าต้นน้ำ เขาถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ขอบคุณภาพจาก..ภาคภูมิ จิตต์โสภณ
สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ 1493 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร. 087-8117890
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที