รวมพลังชาวสุพรรณบุรี ตามล่าตำนานจระเข้สามพัน เชื่อมโยงเมืองโบราณยุคทวารวดี

เขียนโดย 

ชาวจระเข้สามพันร่วมย้อนรอยอดีตเมืองโบราณยุคทวารวดี สำรวจแม่น้ำจรเข้สามพัน พร้อมจับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนุนอพท.7เมืองโบราณอู่ทองตั้งคณะทำงานประสานอดีตและปัจจุบันสู่อนาคตเมืองท่องเที่ยวระดับภูมิภาคของโล

จากการเปิดเผยของ ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุพรรณบุรี ว่า ได้รับการสนับสนุนจากอพท.7เมืองโบราณอู่ทอง ให้จัดทำโครงการสนับสนุนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี เพื่อรองรับกลไกการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชมรมนำเที่ยวพุหางนาคอุทยานหินล้านปี ชุมชนลาวครั่งบ้านโคกอู่ทอง ทั้งยังขยายเครือข่ายไปสนับสนุนพื้นที่ข้างเคียงด้านใต้เมืองโบราณอู่ทอง คือพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเคียงคู่กับเมืองโบราณมาแต่ยุคทวารวดีเมื่อเกือบ 1,500 ปีที่ผ่านมา ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยสร้างความร่วมมือภายในชุมชนและได้ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจรเข้สามพันขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป|

คณะกรรมการแกนนำของชมรม ประกอบด้วย กำนันสมนึก ปทุมสูติ ที่ปรึกษา โดยมีนายถวิล สังข์วรรณะ อาจารย์วงเดือน ทองเจียว นายปัญญา ใคร่ครวญ  และนายธวัช  สิทธิธัญญาศิล  รวมทั้งคณะผู้นำในชุมชน ร่วมกันกำหนดทิศทางชมรม   โดยช่วงเริ่มต้นนอกจากการประมวลกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนจรเข้สามพันซึ่งมีต่อเนื่องตลอดปีแล้ว ยังให้ความสนใจต่อป่าชุมชนใกล้วัดถ้ำเสือด้านใต้เมืองโบราณอู่ทอง คอกช้างดินแหล่งพิธีกรรม โบราณยุคทวารวดีทางคณะทำงานจะร่วมกันศึกษาคันดินโบราณนับพันปีที่ยังปรากฏร่องรอยรู้จักกันในชื่อถนนท้าวอู่ทอง และสระอโนดาตที่ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำจรเข้สามพันซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ำของคนในยุค 1500 ปีก่อนที่อาศัยในบริเวณนี่ และจะได้การจัดกิจกรรมทั้งทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองในช่วงต่อไปด้วย

เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี ..ภาพ /ข่าว/พิมพ์
2 สิงหาคม  2560 ข่าวสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที