ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ตามรอยเสด็จฯ ด่านช้าง ๔๐ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล

เขียนโดย 


จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเทิดพระเกียรติฯเตรียมจัดงานตามรอยเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงานงานตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายัง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๑๕๑๘ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน

สำหรับงานตามรอยเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ขบวนเทิดพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นพิกุล ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ เมื่อครั้งเสด็จมาที่ อ.ด่านช้างครั้งแรก โดยชาวสุพรรณบุรีจะร่วมกันปลูกต้นพิกุล จำนวน ๘๙ ต้น เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวด่านช้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง พัฒนาพื้นที่ทุรกันดารให้เจริญมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวเทิดพระเกียรติ และวิถีชีวิตชาวด่านช้าง บนเวทีกลางน้ำ ที่เขื่อนกระเสียว

ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดง แสง เสียง 4 องก์ ณ เวทีกลางน้ำเขื่อนกระเสียว
องก์ที่ 1 ป่าน้ำขุนเขาด่านช้างอันอุดมสมบูรณ์
องก์ที่ 2 อารยธรรมถิ่นฐาน 3,000 ปี
องก์ที่ 3 วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์
องก์ที่ 4 พระบารมีแซ่ซ้องสรรเสริญ

นอกจากนี้ภายในงาน ชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การประกวดวาดภาพ พระราชกรณียกิจที่เสด็จด่านช้าง และการประกวดนักร้องลูกทุ่ง ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง โทร. 035-595080
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867, 035-525880 www.tatsuphan.net

ที่มา...สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ /ภาพจาก..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี www.tatsuphan.net

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที