วัดป่าเลไลก์วรวิหาร

เขียนโดย 
หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๔ กม. ด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อโต มีเจดีย์สีขาวสมัยอยุธยา ด้านซ้ายมีพระพุทธรูปจำลองเชิญชวนร่วมทำบุญสร้าางพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ที่ภูผามังกรบินวงกลม เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี เข้ามาด้านในวิหาร มีรูปปั้นขุนแผน และนางพิมความสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระป่าเลไลยก์ หรือเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต"
 
หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ขนาดใหญ่ มีพุทธศิลป์แบบอู่ทองประทับนั่งห้อยพระบาทสูงตระหง่านอยู่ภายในวิหาร องค์พระมีความสูงถึง ๒๓.๔๖ เมตร รอบองค์๑๑.๒๐ เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน ๓๖ องค์ มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จนมัสการหลวงพ่อโต เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ปางปาลิไลยก์ เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ มีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ และ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวายเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน เชื่อกันว่าหากได้มานมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์แห่งนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่สิริมงคลเกิดความสุขกาย สบายใจ ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป