ศูนย์ ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย

เขียนโดย 

ศูนย์ ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี  ยังคงปักหลักรวมพลกับชุดปฏิบัติหน่วยอื่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้ว

 

นายศุภภิมิตร  เปาริก  ผุ้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 2  เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี  ได้จัดส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักกล เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสุโขทัยโดยเร่งด่วน  ประกอบด้วย รถสูบน้ำระยะไกล 2 คัน รถสูบน้ำท่วมขังแรงดันสูง 2 คัน  รถไฟฟ้าส่องสว่าง 2 คัน รถกู้ภัยขนาดเล็ก 1 คัน พร้อมเจ้าที่ โดยทั้งหมดประจำการเพื่อช่วยเหลือจังหวัดสุโขทัยจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา ล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าว  ยังคงปักหลักปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม(รวมพล) กับชุดปฏิบัติหน่วยอื่น พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มศักยภาพ  ขณะที่ทางด้านนายกอบชัย บุญอรนะ รองอธิบดี กรม ปภ  ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ ศูนย์ ปภ.เขต2 ได้มีการจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แล้วก็ตาม แต่หากจังหวัดในเขตรับผิดชอบ หรือจังหวัดอื่นๆ ประสบปัญหาอุทกภัย หากได้รับการประสานจากพื้นที่ประสบภัย จะลงพื้นที่ทันทีภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมง  ทางศูนย์ ปภ.เขต2 ขอยืนยันว่า มีความพร้อมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี ..ภาพ /ข่าว/พิมพ์
31 กรกฎาคม 2560 ข่าวสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที