สร้อยลูกปัดและจี้ทองคำ คอลเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

เขียนโดย 


จากการวิเคราะห์ด้วยกล้องกำลังขยายสูง และเอกซเรย์ฟลูออเรสเซน วิเคราะห์ออกประกอบของธาตุ สามารถแบ่งลูกปัดทองคำออกได้เป็น ๓ แบบ

 

๑. ลูกปัดทรงแปดเหลี่ยม ตีขึ้นรูปด้วยแผ่นทองบางมาก หุ้มดินไว้ภายใน ผลิตจากทองธรรมชาติที่ได้จากการร่อนตามลำน้ำ เชื่อว่าเป็นทองที่ผลิตขึ้นในประเทศ
๒. ลูกปัดทรงกลม ขึ้นรูปด้วยแผ่นทองที่หนากว่า หุ้มดินอยู่ภายใน ทองมีองค์ประกอบที่แสดงว่ามีการปรับปรุงคุณภาพ โดยกระบวนการหลอม
๓. ลูกปัดทรงเหลี่ยม น่าจะได้แก่ลูกปัดแบบแปดเหลี่ยมแต่ยุบตัว ภายในเป็นดิน ทองมีการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

 


(ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ ดร.แอนนา แบนเนต)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที