หมู่บ้านมังกรสวรรค์ "ลี่เจียงเมืองไทย"

เขียนโดย 

 

เมืองลี่เจียง คือเมืองหนึ่งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองตั้งอยู่เชิงเขา จึงมีอากาศดีตลอดทั้งปีเมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย

จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" เอกลักษณ์ของเมืองลี่เจียงคือกังหันน้ำพ่อลูกที่ตั้งอยู่หน้าเมืองเก่า และมีฉากด้านหลังของเมืองเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก สูงตระหง่านและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี..

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ (ลี่เจียงเมืองไทย) อยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ ภายในหมู่บ้านได้ถูกออกแบบอย่างสวยงามลงตัว คล้ายเราได้เดินไปเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณของจีนเลยจริงๆ เมื่อเดินข้ามสะพานมาก็จะเห็นภาพเต็มๆ ของหมู่บ้านเบื้องอยู่เบื้องหน้า ทางเดินตรงกลางมีโคมจีนประดับ สวยงาม บ้านแต่ละหลังก็จะเป็นสถานที่ให้บริการที่ต่างกันออกไป เช่น โรงเตี๊ยม ร้านอาหาร อาหารที่ขายก็จะเน้นไปทางอาหารจีน พวกก๋วยเตี๋ยว เป็ดพะโล้ มีขายอยู่ 3-4 ร้านก็ลองเลือกทาน มีโรงนวด โรงภาพยนตร์ มีร้านรวงมากมายขายของที่ระลึก อาหาร ของทานเล่น ร้านกาแฟ และยังมีปฏิมากรรมที่งดงามอย่างเสามังกรฟ้าจากเมืองฉงอู่ ที่ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวโดยรอบของอุทยานมังกรสวรรค์ได้ ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลกับกังหันน้ำพ่อลูกด้านหน้าหมู่บ้าน ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณลี่เจียง...

ทางออกอีกฝั่งของหมู่บ้าน จะอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สวยงามโดดเด่นเป็นสง่า ภายในตัวมังกรจัดเป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนที่ยาวนานกว่า 5,000 ปีให้ได้ศึกษากัน.....

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป