"แตงโม บางปลาม้า" ต้นแบบในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

เขียนโดย 


หมู่ที่ 3 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า ไร่แตงโม ของผู้ใหญ่สำเริง ภาษิต ต้นแบบในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในช่วงที่พื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากวันที่เริ่มไถ จนถึงวันนี้ แตงโมสามารถออกขายสู่ตลาดได้ นับว่าแตงโมเป็นพืชที่สามารถปลูกทดแทนได้ดีในสถานการณ์ที่มีน้ำน้อย

ตามที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสนอแปลงการปลูกแตงโม ของนายดำเนิน ศรีโปฎก ตำบลมะขามล้ม และตำบลวักโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า เป็นพื้นที่แปลงต้นแบบ และให้ใช้แปลงดังกล่าวเป็นแปลงเรียนรู้ในด้านต่างๆ และเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

ที่มา..Somporn Jansibsee

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)