บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


ข้อสรุปอย่างหนึ่งของคนที่เกิดปัญหาและไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วยกับคนๆ นั้น คือ

เคยไปไหว้ "สืบ" หลังเขาสิ้น
ไปสูดกลิ่นคนดีที่ฝาบ้าน
ไปซึมซับรับรู้อยู่เนิ่นนาน
"ห้วยขาแข้ง" ถิ่นสถาน..ตำนานไพร

คำสรรเสริญ..ไม่ใช่คำศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดี
เราจะดีตามคำเขาพูดไม่ได้
ก็ต้องดูตัวเองว่า..เราดีหรือไม่ดี...