บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


ข้อสรุปอย่างหนึ่งของคนที่เกิดปัญหาและไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วยกับคนๆ นั้น คือ

คำสรรเสริญ..ไม่ใช่คำศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดี
เราจะดีตามคำเขาพูดไม่ได้
ก็ต้องดูตัวเองว่า..เราดีหรือไม่ดี...