บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเทิดพระเกียรติฯเตรียมจัดงานตามรอยเสด็จด่านช้าง ๔๐ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้