บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

 
ทะเลหมอกที่สวยงามของจังหวัดสุพรรณบุรี ...
ฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงที่ 5-6 ํC ในยามเช้าของฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นทะเลหมอกและไอหมอกสีขาวนวลปกคลุมไปทั่วทั้งยอดเขาเทวดา ของป่าผืนสุดท้ายห้วยขาแข้ง งดงามไม่แพ้ทะเลหมอกแห่งอื่นเลย...