บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


วันสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่คนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ และยังเป็นวันหยุดยาวของการทำงาน คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงนี้ไปทำบุญไหว้พระ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการดำเนินชีวิตที่ดีในปีต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง 6 สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนื่องแน่น