บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

"วัดเขาถ้ำเสือ" พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นกำเนิดกรุ "พระถ้ำเสือ" หนึ่งในพระเครื่องชื่อก้องของเมืองไทย ที่ทางวัดได้ทำพระพุทธรูปถ้ำเสือ (จำลอง) องค์โตสีทองไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ซึ่งเชื่อว่าการไหว้พระถ้ำเสือ จะมีบุญบารมี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้คนเคารพนับถือ ชีวิตรุ่งโรจน์