บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


หรืออายุราว ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี พระพิมพ์ห้าเหลี่ยมมุมมน ภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย ประทับบนฐานบัวภายในซุ้มจรนัม ด้านข้างประดับด้วยภาพพระพุทธรูปขนาดเล็ก พบที่เมืองโบราณอู่ทอง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี