บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


พรหมเทพ ขีดเส้น เกณฑ์ชีวิต
ล้วนลิขิต เดินตาม บุญกรรมสร้าง
แล้วแต่บุญ หรือกรรม หนุนนำทาง
วิถีวาง ทางให้ ใช่..ชะตา..