บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

พระลอย พระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อหินทรายปางนาคปรก มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาที่ท่าน้ำของวัดพระลอย จึงได้ทำการอาราธนา อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดพระลอยแห่งนี้ ประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการะพระลอยไม่ได้ขาด ด้วยความเชื่อว่าเป็นสิริมงคล ลอยเคราะห์ ลอยโศก