บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

 
วัดพร้าว
ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์พระยา ติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กม. ภายในวัดมีวิหารแบบสถาปัตยกรรมพม่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
มีหอไตรกลางน้ำ ตู้พระธรรม ในวัดยังมีต้นยางจำนวนมากเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ จำนวนนับหมื่นตัว...