บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

จรเข้สามพัน เป็นลำน้ำต่อจากลำน้ำทวน ไหลผ่าน อ. อู่ทอง ไป อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ลำน้ำทวน แยกจากแม่น้ำแม่กลองที่ อ. ท่าม่วง ชักน้ำแม่กลองไหลทวนขึ้นทางทิศเหนือ ผ่าน อ. พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


ขุดพบ "กระดูกทารก" อายุ ๑,๗๐๐ ปี  พลิกประวัติศาสตร์เมืองอู่ทอง นักศึกษาโบราณคดี ม.ศิลปากร ขุดค้นที่เมืองโบราณอู่ทอง พบโครงกระดูกเด็กทารก ส่งตรวจสอบ?เอ เอ็ม เอส?

"น้ำ"... เป็นทรัพยากรของแผ่นดินที่มนุษย์นำมาใช้ โดยเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ..   จากการที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้นด้วยประกอบกับมีการทำลายความสมดุลของธรรมชาติอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การทำลายป่าต้นน้ำลำธาร...