บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ พุเตยที่ 1 (ด้านวังคัน-ป่าขี) ป่าสนสองใบธรรมชาติ
ห่างจากอำเภอด่านช้าง ประมาณ 33 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 333 จากอำเภอด่านช้างถึงบ้านวังคัน ประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านวังคัน ถึงบ้านป่าขี ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางต่ออีก 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด รถทุกชนิดสามารถเข้าไปได้ จากกรุงเทพ - หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ 1(พุเตย-ป่าขี) 210 ก.ม. เป็นศูนย์แม่พันธุ์ไม้สนสองใบในภาคกลาง