บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

อ่างเก็บน้ำตามหุบเขา คือ อ่างเก็บน้ำแบบธรรมดาที่สร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิประเทศทางธรรมชาติ มีลักษณะแคบ แต่มีพื้นที่ต้นน้ำด้านบนกว้าง ด้านข้างของหุบเขาทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงทางธรรมชาติ และพื้นที่ด้านบนทางต้นน้ำทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเก็บน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นอาณาบริเวณ หรือ  

"วัดเขาถ้ำเสือ" พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นกำเนิดกรุ "พระถ้ำเสือ" หนึ่งในพระเครื่องชื่อก้องของเมืองไทย ที่ทางวัดได้ทำพระพุทธรูปถ้ำเสือ (จำลอง) องค์โตสีทองไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ซึ่งเชื่อว่าการไหว้พระถ้ำเสือ จะมีบุญบารมี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้คนเคารพนับถือ ชีวิตรุ่งโรจน์

ถ้าอยากรู้จักกับเมืองโบราณอู่ทองอย่างละเอียด อยากรู้ว่าเมืองนี้มีความสำคัญอย่างไร แนะนำให้ไปเริ่มศึกษาได้ที่เมืองอู่ทองและอาณาจักทวารวดี ที่ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง" ที่จัดแสดงเรื่องราวของอารยธรรมทวารวดีและศิลปวัตถุสำคัญๆ มากมาย ด้วยเทคนิคการจัดแสดงสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ รูปปั้น เทวรูป ภาชนะ เครื่องใช้ เหรียญ เครื่องประดับ ตุ๊กตาดินเผาโบราณ รวมไปถึงธรรมจักรศิลาสมัยทวารวดีที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย ฯลฯ