บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

ถ้าเพื่อนทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่กับเรา ก็แสดงว่าเรารู้จักอะลุ้มอล่วยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น ถ้าเรามีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคน นั่นเพราะว่าเรารู้จักมองข้ามข้อผิดพลาดของผู้อื่นเป็น


ในโลกนี้เราต้องยอมรับว่า...เราคงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้
อย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนอยู่บ้าง...ไม่มากก็น้อย...เป็นธรรมดาเมื่อเราคบกับคนชั่ว คนดีก็ย่อมรังเกียจไม่คบหาด้วยเมื่อเราเลิกคบกับคนชั่ว คนดีก็ย่อมคบหาด้วย อย่ากลัวเลยว่า จะหาคนดีคบไม่ได้ ขอแต่ว่าให้เรา เป็นคนดีจริง ๆ เถอะ อย่าเป็นคนประเภท "ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ" ก็แล้วกัน

ถ้าเพื่อนทุกคน..มีความสุขที่ได้อยู่กับเธอ
นั่นเพราะว่าเธอ..รู้จักอะลุ้มอล่วยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น ถ้าเธอมีความสุข..ที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคน
นั่นเพราะว่าเธอ...รู้จักมองข้ามข้อผิดพลาดของผู้อื่นเป็น