แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร

เขียนโดย 


ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ หรือ มีอายุประมาณ ๑,๖๐๐-๑,๗๐๐ ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง แผ่นดินเผาสีน้ำตาล
เป็นภาพพระภิกษุสามองค์ยืนอุ้มบาตร ทรงครองจีวรห่มคลุม คือห่มจีวรคลุมทั้งสองบ่าถึงข้อมือ จีวรมีลักษณะเป็นริ้วชัดเจน

ทรงอุ้มบาตรทรงกลมปฎิบัติวัตรคือการออกบิณฑบาตในยามเช้า นับเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของ พช.อู่ทอง เพราะเป็นโบราณวัตถุ
ในพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย

The terracotta relief showing 3 monks with their bowls reveals the beginning of Indian influence and Buddhism in Thailand.
Style : Amaravati(Southern India) around 1,600-1,700 years ago
Note : It is said to be the oldest Indian-influenced artifact found in Thailand.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที