แผ่นดินเผา ศิลปะทวารวดี

เขียนโดย 


แผ่นดินเผา รูปบุคคลสวมตุ้มหูและสร้อยคอ ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ หรืออายุประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง

สันนิษฐานว่าใช้ประดับศาสนสถานบุคคลสวมตุ้มหูทรงกลม ซึ่งน้ำหนักของตุ้มหูถ่วงให้ใบหูยานถึงบ่า สวมสร้อยคอลักษณะดั่งลูกปัดที่พบในเมืองอู่ทอง มือทั้งสองเกาะขอบด้านหน้า เครื่องประดับและทรงผมสะท้อนถึงการแต่งกายของชาวทวารวดีในอดีต จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที