“พิพิธภัณฑ์การบิน พระยาเฉลิมอากาศ” เปิดอาคารศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

เขียนโดย 

“พิพิธภัณฑ์การบิน พระยาเฉลิมอากาศ" เริ่มดำเนินการปลูกสร้าง เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สมเกียรติ อารีรบ หัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบริการโรงเรียนการบิน นำทหารกองประจำการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างโยธาโรงเรียนการบินปรับปรุงอาคารภูมิลำเนาเดิมของ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (สุนี สุวรรณประทีป)

ในการดำเนินการปลูกสร้าง “พิพิธภัณฑ์การบิน พระยาเฉลิมอากาศ” และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงานของ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำชับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

และในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ จะทำการเปิดอาคารศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพลอากาศ ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธี โดยพิธีเร่ิมเวลา ๐๙.๐๐ น. มีการละเล่นพื้นบ้าน, นิทรรศการประวัติการบินยุคแรกในประเทศไทย, เกมส์การให้ความรู้ด้านการบิน, การออกร้านขายเครื่องเล่นเกี่ยวกับการบิน, ตลาดนัดการศึกษาด้านการบินและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , การแสดงเครื่องบินเล็กโดยชมรมกองบินอิสระ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที