“ลุยโคลนปลูกข้าว" ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนโดย 


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม และรู้คุณค่าประโยชน์ของข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี จัดค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม 

และรู้คุณค่าประโยชน์ของข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ในวันที่ 26 มี.ค.2559ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่ายๆ โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการปลูกข้าว วิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การแปรรูปข้าว การใช้ควายในการทำนา นวดข้าว เพื่อให้ตระถึงถึงคุณค่าของข้าว กว่าจะมาเป็นข้าวในจานให้เรารับประทาน

สำหรับกิจกรรมนั้นจะแบ่งเป็นฐาน เช่น ฐาน ค.ควาย น่ารัก ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ควาย” ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็น การค้นพบ การนำมาใช้งาน การเลี้ยงดู ตลอดจนวิธีการบังคับ การนำมาใช้งาน เป็นต้น

ฐานที่ 2 หมู่บ้าน ชาวนา จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้าน โดยเฉพาะรายละเอียดของบ้านทรงไทยแต่ละภาค ว่ามี รูปแบบการก่อสร้างอย่างไร องค์ประกอบรอบๆ บ้านมีอะไรบ้าง มีรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไร

ฐานที่ 3 ฐาน วัฏจักรข้าวและการดำนา จะให้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ระดับต่าง ๆ ของข้าวว่าแต่ละช่วงอายุของข้าวเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงวิธีการดำนา

 

 

ฐานที่ 4 ฐาน จากท้องนาสู่ลานข้าว ฐานนี้จะเริ่มตั้งแต่เอาข้าวที่ได้จากการเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว นำมานวดโดยใช้แรงควายในการเหยียบย่ำรวงข้าว เพื่อแยกเมล็ดข้าวจากรวงข้าว ต่อจากนั้น จะนำไปทำความสะอาดด้วยเครื่องสีโบก และสีด้วยเครื่องสีฝัดตามลำดับ สุดท้ายก็ได้ข้าวสารเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปหุงรับประทานได้แล้ว ส่วนฐานสุดท้าย คือ การแปรรูปข้าว ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ถึงประโยชน์ของข้าวที่นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายรูป แบบ เช่น ขนมครก ขนมจีน ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวแดง

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที