อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13

 
เมื่อบ่ายวันนี้ (11ต.ค.59) ที่ห้องประชุม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างการจัดแหล่งน้ำสำรองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 โดยมี ผู้จัดการ กปภ.สาขา อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เข้าประชุมชี้แจง