อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เร่งช่วยเหลือเกษตรกร แนะปลูกพืชทางเลือก แก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เร่งช่วยเหลือเกษตรกร แนะปลูกพืชทางเลือก ลดปริมาณการผลิตข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หวั่นผลผลิตราคาตกต่ำ

 
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 28 พ.ย. ถึง วันที่ 6 ธ.ค. 59 รวมระยะเวลา 9 วัน

 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2559 พร้อมกันเวลา 18.30 น.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยพร้อมเพรียงกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลา ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ประจำปี 2559 พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด พ่อค้า ประชาชน รัฐวิสาหกิจ สโมสรโรตารี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

 
ที่โรงแรมสองพันบุรี นายเดชาโชต แสงศรี ผู้จัดการภาคตะวันตก (นครปฐม) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นประธานจัดการแข่งขันชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน "RVP Raod Safety Camp " ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฏร์สามัคคี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี นายปราโมทย์ พากพูลไพร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี กล่าวว่า

 
พสกนิกรสุพรรณบุรีกว่า 5 พันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี


สถาบันอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผนึกกำลัง จัดตั้งศูนย์อบรมและบริการย้อมผ้า เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแต่งกายไว้ทุกข์ แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัด ทำบุญ ตามวิถีชาวพุทธ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล


ที่ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ดเพชรสุพรรณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ของนายนรินทร์  มณีวงษ์ คณะกรรมการจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในกลุ่มภาคกลาง ตรวจคัดเลือก “ศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง” โดยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือ อกท. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี